Локум и други вкусотийки на пазара

Да се осигури оттегляне на държавата от производството и търговията, тъй като водят до натрупване на загуби и неефективност в икономиката и намесата на правителството в управлението на предприятията, които пък трябва от политическата сфера да бъдат извадени, която от законодатели и политически лидери се ръководи, и в частната сфера да се прехвърлят, където от пазара на локум, бонбони, тунквани вафли, халва, ще се ръководят. Да се осигури демонополизация на производството, като се подкрепя от различни собственици придобиването на предприятия и строго да се следи недопускането на частни монополи, които държавния монопол да заместят.

Подпомагане чрез изграждане на бизнес инкубатори на малките и средните предприемачи и производители на халва, вафли, локум, бонбони за започването на производство. Децентрализация на производството да има, като създаването и развитието на конкурентни производства се стимулира в различни райони на страната за сходни продукти на вафли, халва, локум, бонбони, за да не зависят на едно място само от един производител индустрията и потреблението на бонбони, вафли, халва, локум. Развитие на различни програми за квалификация на предприемачите и производителите, организиране на техническа помощ за ефективното и резултатното функциониране на средните и малки предприятия.

Продуктовата стратегия и политика на “Захарни Заводи” в общата индустриална икономическа обособеност, стратегия на инвестиране в отрасъла и иновации, може да се разглежда във всяка фирмена политика като структуроопределящ дял, свързана пряко със задачите, стратегията, целите на развитие. Заедно с маркетинговата и производствената политики – продуктовата има към цялостната конкурентноспособност отношение на пазара, спрямо останалите конкуренти в локален смисъл.

Относно продуктовата политика на „Захарни заводи”, продуктите, заедно с другите елементи от производствения микс на вафли, халва, локум, бонбони, за цялостната политика на фирмата има значение и в средносрочен план на развитие, и в дългосрочен. Същността им се определя от ефективно управление и нови варианти на работа.

Локум е безкрайно добре познат десерт по нашите ширини, изпълнен с екзотика и любопитство предизвикващ за западния вкус. Може би у нас затова го пренебрегваме незаслужено и напълно сладката му сила не използваме и като самостоятелен десерт, и като съставка на ястия, но дори и в комбинация с месо и зеленчуци. За мнозина в същото време остава предизвикателство захарното изделие локум, приемано понякога с подозрение, което преминава обикновено във възхвала след опитването му. В Турция е рахат локум пълното му наименование, което от арабски произлиза и означава „наслада за гърлото”.

Comments are closed.

Post Navigation